Avukat Michael Schubert – İş Hukuku

Profil

  • 1976’dan beri Avukat
  • 1992’den beri İş Hukuku Uzman Avukatı

Çalıştığı Avukatlık Alanı

İş Hukuku

ağırlıklı olarak

  • İş Sözleşmesi Fesihleri, Süre Koyma, İşletme Emekliliği, İşçi Statüsü ve tüm Kolektif Hukuk
  • İşci temsilcilerin, çalışanlarca seçilmiş temsilcilerin, konuşmacı kurulların dava dışında, karara bağlanan davalarda, uzlaşma kurumlarında (örneğin çıkar dengelemesi ve sosyal mağduriyet durumunda v.s) danışmanlığı, temsilciliği ve eğitimi.

Devlet Memurları Hukuku; serbest Hizmet İlişkisi Hukuku

Rechtsanwalt Michael Schubert

Iletişim

Avukat Schubert
spricht Englisch, Französisch und Spanisch (Verständigung)

Mail: schubert@hegarhaus.de

Sekreterlik (İletişim)

Tel. 0761 / 38792-0
Fax: 0761 / 28 00 24