Arabuluculuk

Mahkeme davaları ve avukatlık hizmetine bir alternatif

Arabuluculuk yönteminde anlaşmıyan taraflar onlara karar vermekte ve sorunları uzlaşmalı bir şekilde çözmekte yardımcı olabilecek tarafsıy üçüncü bir kişiyi görevlendirir. Arabuluculuğun özellikleri şunlardır,

  • Mahkeme dışında ve tarafların kendi istekleriyle katıldıkları bir yöntemdir
  • Adil ve doğrudan iletişim kurulur (yüz yüze iletişim) ve
  • Anlaşamayan taraflar kendilerinin geliştirdikleri bir düzenlemeye, öyle ki şekli bağlayıcı olan (gerektiğinde de infazı mümkün) bir anlaşmaya varırlar.

Arabuluculuk yöntemi, kişiler tarafından anlaşmazlıklara çözüm bulma yolunun çağda yöntemidir. Bu yöntem özellikle anlaşmazlık ve iletişim araştırmalarından elde edilen bilgileri göz önünde bulundurmaktadır. Sorunlar gerçekten çözüldüğü için, anlaşmazlığı kar getirici bir şey olarak yaşama imkanı açılmaktadır. Tüm taraflar tarafından başarı olarak algılanan (öyle adlandırılan kazan-kazan-çözümleri), „isteğe uyarlanmış” ve katma değeri olan çözümler bulunur.

Arabuluculuğun temel unsuru dokulu işlemidir. Bu da taraflara anlaşmazlık tartışmaları için güvenli bir çerçeve sunmaktadır.