Memurlar Hukuku

Memurlar Hukukunda mahkeme davalarında ve mahkeme dışı davalarda danışmanlık ve avukatlık yapıyoruz, bu işe alınma, terfi ettirilme, başka yere atanma, görev yapamamazlık, emekliye ayrılma, emeklilik, işten çıkarılma, görev konusunda değerlendirilme, iş kazası gibi alanları ve Disiplin Cezası Hukukunda kapsamaktadır.