Genel Medeni Hukuk

Genel Medeni Hukuk

Sizi hem mahkemede hem de mahkeme dışı davalarda genel Medeni Hukuk ve Sözleşme Hukuku alanlarında destekliyoruz. Bu bilhassa Satış Sözleşmesi, İstisna Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Tazminat ve de Çıkar hukuklarını kapsamaktadır.