Avukat Ricarda Ulbrich-Weber – İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku

Profil

  • 1994’den beri Avukat
  • 2000’den beri İş Hukukunda Uzman Avukat
  • 2007’den beri Sosyal Hukukta Uzman Avukat
  • 2004’den beri Uzlaştırıcı, Federal uzlaştırma kurumunun ilkelerine göre eğitim görmüştür

Çalıştığı Avukatlık Alanı

İş Hukuku

Ağırlık Alanları

  • İş Sözleşmesi Fesihleri, Süre Koyma, İşletme Emekliliği, İşçi Statüsü ve tüm Kolektif Hukuk
  • İşci temsilcilerin, çalışanlarca seçilmiş temsilcilerin, konuşmacı kurulların dava dışında, karara bağlanan davalarda, uzlaşma kurumlarında (örneğin çıkar dengelemesi ve sosyal mağduriyet durumunda v.s) danışmanlığı, temsilciliği ve eğitimi
  • Devlet Memurları Hukuku; serbest Hizmet İlişkisi Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

Burdaki ağırlığı Sosyal Güvenlik Kanunu III’e dayalı olan ve Emeklilik, Kaza Sigorta, ve Engellilik Hukuku yanısıra Statü Tespit Etme ve Görünüşte Serbest Meslek konularını içeren İşi Teşvik Etme Hukuku oluşturmaktadır.
Sosyal Yardım ve İşsizlik Parası II, Çocuk Parası Hukuku ve Meslek Eğitimini ve Yüksek Öğrenimi Teşvik Kanunu (BaFÖG) alanlarında hizmet verilmemektedir.

Rechtsanwältin Ricarda Ulbrich

Iletişim

Avukat Ulbrich
spricht Englisch

Mail: ulbrich-weber@hegarhaus.de

Sekreterlik

Alina Schwald
spricht Englisch

Tel. 0761 / 38792-21
Mail: schwald@hegarhaus.de
Fax: 0761 / 28 00 24