Miras Hukuku

Danışmanlık yoluyla, haklarınızı mahkeme dışı davalarda talep ve dava etmede ve de gerektiğinde miras ile ilgili mahkemede veraset davası açarak veya adli yargıda iddialarınızın yaptırımını sağlayarak, sizleri destekliyoruz.

  • Vasiyet, miras sözleşmeleri, önceden veraset silsilesi, şirketin yerine geçen kişinin düzenlenmesi yazılarında
  • Müşterek varislerle, mahfuz hisselilerle ve lehine vasiyet yapılanlarla olan anlaşmazlıklarda
  • mahfuz hisseli veya lehine vasiyet yapılanların varislere karşı davalarında

Freiburg

Maria Viethen

Freiburg
Wilhelmstraße 10
Tel. 0761 / 38 79 20
Fax: 0761 / 28 00 24